TITLE: 身じろぎも出来ずに

by Kaishi-Sakuya
誰を待ってるの?
待ち続けるの?